به تالار گفتگوي سهام نما خوش آمديد !مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر
کاربرانِ درحال بازدید از این انجمن: 1 مهمان
انجمن‌ها در 'سیمان ،آهک و گچ'
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سشرق (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان شرق
موضوع‌ها: 3
نوشته‌ها: 11
سشرق بخرید... !
توسط فیبو
1393/10/17 06:01 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سفارس (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان فارس و خوزستان
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 1
تحلیل روند سفارس
توسط hafez45
1393/01/11 02:00 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سپاها (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان سپاهان
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 1
تحلیل سپاها
توسط hafez45
1393/01/11 02:21 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
ستران (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان تهران
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 1
تحلیل روند ستران
توسط hafez45
1393/01/11 02:11 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سكارون (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان كارون
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سجام (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
مجتمع سيمان غرب آسيا
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سدور (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان درود
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سشمال (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان شمال
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 1
بررسی نمودار سشمال
توسط آقا محسن
1393/05/02 02:41 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سرود (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان شاهرود
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سغرب (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان غرب
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 3
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سبزوا (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان لار سبزوار
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سبهان (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان بهبهان
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سهگمت (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان هگمتانه
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 1
تحلیل روند سهگمت
توسط hafez45
1393/01/14 04:27 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سفانو (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان فارس نو
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 1
تحلیل روند سفانو
توسط hafez45
1393/01/14 09:08 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ است
سكرما (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان كرمان
موضوع‌ها: 1
نوشته‌ها: 2
بررسی نمودار سکرما
توسط آقا محسن
1393/06/07 07:47 ب.ظ
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سصفها (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان اصفهان
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
ساروم (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان اروميه
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سصوفي (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان صوفيان
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سكرد (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان كردستان
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سبجنو (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان بجنود
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سهرمز (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان هرمزگان
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سدشت (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
صنايع سيمان دشتستان
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سمازن (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان مازندران
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سقاين (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان قاينات
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز
انجمن دارای ارسال‌(های) تازه‌ نیست
سقاين (مدیر انجمن: مدیر گروه تحلیلگران برتر)
سيمان قائن
موضوع‌ها: 0
نوشته‌ها: 0
هرگز